http://www.brzanadolice.ecom.net.pl/


Wędkuj z nami
PZW BRZANA DOLICE

 

JESTEŚMY NA FACEBOOKU

kontakt

 

Zarząd Koła PZW Nr 11 „Brzana” Dolice obraduje z reguły w biurze koła tj, Gimnazjum Publiczne w Dolicach ul. Ogrodowa 46 lub spotyka się przy ul. Wiejska 30 w Dolicach.
W spotkaniach mogą uczestniczyć bez prawa głosowania wszyscy członkowie koła. To dobre miejsce do zgłaszania swoich uwag, postulatów czy wymiany rzetelnej informacji. Zapraszamy  serdecznie kolegów do uczestnictwa. tel.  Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o telefon
663-875-368. Zapraszamy również do uregulowania składek. Jeśli masz pytania, możesz skontaktować się z ludźmi zajmującymi się konkretnymi tematami. Możesz je przekazać również tutaj drogą elektroniczną pzw-brzana-dolice@wp.plZAPRASZAMY NA DARMOWY KURS Z ZAKRESU WĘDKARSTWA

KLIKNIJ NA KURS

 

 

Create

 

 

pzw-brzana-dolice@wp.plProsimy również kolegów wędkarzy o przesyłanie ciekawych zdjęć  z pobytu w łowisku lub historycznych.
Najciekawsze z nich opublikujemy.


Kontakt:
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 11 „Brzana” Dolice, ul. Wiejska 4 , 73-115 Dolice


0663-875-368  Prezes koła Adam Kalinowski

0507-050-130 Skarbnik Koła Leonard Tokarek

 

zobacz księgę gości
dopisz się do księgi

 

 

 

 


Przydatne linki :

 

http://rega.republika.pl/stawkiioplaty.htm

http://www.pzw.org.pl/home/index2.php

http://www.fishing.pl/

http://www.zpw.pl/

http://www.dolice.info/

 

 

Create your own banner at mybannermaker.com!

 

Regulamin nadawania Odznaki "Wzorowy Młody Wędkarz"


W myśl Uchwały XXVI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 26 .10. 1997r. w części dotyczącej pracy z młodzieżą wędkarską, a także uwzględniając Uchwałę nr 119 Prezydium ZG PZW z dnia 15. 12. 2000r. w sprawie ustanowienia odznaki "Wzorowy Młody Wędkarz" określa się poniższe kryteria oraz precyzuje zasady i tryb nadawania odznaki:

  1. Odznaka "Wzorowy Młody Wędkarz", zwana dalej "odznaką", przyznawana jest przez Zarząd Koła PZW najbardziej aktywnym i wyróżniającym się młodym wędkarzom, na wniosek opiekuna młodzieży wędkarskiej tego koła,
  2. Kandydatami do otrzymania odznaki są młodzi wędkarze w wieku do 16 lat, po co najmniej rocznym stażu przynależności do PZW, legitymujący się dobrymi wynikami w nauce, przestrzegający zasady etyki wędkarskiej, biorący aktywny udział w pracach społecznych oraz innych akcjach i imprezach organizowanych przez Zarząd Koła PZW,
  3. Odznaki powinny być wręczone uroczyście, np. podczas zebrań okolicznościowych w obecności przedstawicieli szkół, z którymi współpracuje koło oraz w obecności przedstawicieli różnych organizacji młodzieżowych,
  4. Wyróżnienie odznaką odnotowuje się w legitymacji członka w rubryce "posiadane odznaczenia PZW" wraz z ostemplowaniem w kartotece ewidencyjnej,
  5. Ewidencję imienną przyznawanych odznak prowadzi Zarząd Koła PZW.

***
Posiadaczowi Odznaki przysługują uprawnienia do wędkowania na równi z członkiem PZW zgodnie z & 1 pkt.9 "Regulaminu Amatorskiego połowu ryb PZW".
Młodzi wędkarze posiadający odznakę obowiązani są nosić ją przy okazji wędkowania i podczas różnorakich imprez wędkarskich, w których uczestniczą.

 
HPIM3804SPM A0109Zdjęcie0225SPM A0093
SPM A0097
Wpisz treść wiadomości.
Wpisz swój adres email.Przepisz kod z obrazka.